12 September

ca 950 Brabant - 12 september 1012 Anderlecht.
De arme man van Anderlecht was boer en koster van de OLV kerk in Laken bij Brussel. Als hij bad, leidden engelen de door ossen getrokken ploeg in goede banen. Dit gebeurde ook bij St. Isidorus van Madrid. Was gedurende zeven jaar van zijn leven pelgrim en maakte tochten naar Rome en Jerusalem. Werd daarna ziekenverzorger in Brussel. Stierf vergeten, mogelijk aan de pest, maar door wonderen aan zijn graf leefde de verering voor hem op. Een paard dat zijn graf vernielde viel dood neer. Ook staken de gelovigen zijn pelgrimsstaf in de grond, die vervolgens wortel schoot. Pas in 1633 werd de boom gerooid. Iets dergelijks gebeurde bij St. Gommarus van Lier al eeuwen eerder. Relieken verheven in 1112. Hij ligt begraven in de domkerk van Anderlecht. Op 12 september is er in Anderlecht een processie en paardenzegening. Op vrijdag tot dinsdag na 12 september worden hier een volksfestival en jaarmarkt ter ere van hem georganiseerd.

Patr. van Anderlecht; van boeren; klokkenluiders, knechten, koetsiers, kooplui, kosters, pelgrims, taxichauffeurs, veehandelaren en voerlieden; aangeroepen tegen aambeien (op bedevaart naar een beeld van Guido kreeg men een stukje eikenhout van zijn wonderboom en mengde dat door het eten), dysenterie, kinder- en paardenziekten, veepest, St Vitusdans; patroon van boeren en paarden, hoorn- en ander vee.

Attr. met pelgrimsstaf en bidsnoer (pelgrimssnoer); als boer met ossenkar; achter hem staat een rund; paard en os; altaar.

Icon. meestal als pelgrim met hoed, staf en fles. Op populaire afbeeldingen meestal als boer.
Scenes: verdeelt aalmoezen, biddend, engel leidt zijnn ploeg, zelf werkend op veld.

 De Heiligen, Van der Linden